Meie pakutavad teenused

Meie teenuste alla kuuluvad kõik torutöödega seonduvad tööd

Baas hinnaks on 30€/h mis sisaldab ühte tehnikut ja miinimum väljasõidu tasu on 60€

Sanitaartehnika paigaldus ja vahetus

 •   Boilerid
 •   WC potid
 •   Valamud ja segistid
 •   Vanade seadmete utiliseerimine

Kaevetööd

 •   Välistrasside ehitus, hooldus ja remont
 •   Kanalisatsioonitorustike paigaldus
 •   Veetorustiku paigaldus
 •   Sadeveetorustiku paigaldus
 •   Teostusjoonised
 •   Pinnase- ja kaevetööd miniekskavaatoriga

Torustiku paigaldus, hooldus ja remont

 •   Veetorustiku ehitus
 •   Küttetorustiku ehitus
 •   Torustiku remont
 •   Hüdrofoorid rahvakeeli veeautomaadid

Kanalisatsioonitorustiku ehitus

 •   Kanalisatsioonitorustiku hooldus
 •   Torustiku ehitus
 •   Püstikud

Septikute paigaldus

 •   Septikud
 •   Mahutid
 •   Biopuhastid
 •   Imbväljakud
 •   Teostusjoonised

Avariitööd

Hind: alates 30€/h

 •   Lekete eemaldus
 •   Ummistuste likvideerimine
 •   Kanalisatsiooni läbipesu